audiovizualna koprodukcija


audiovizualna koprodukcija
audio-visual co-production
* * *
• audio-visual co-production
• audiovisual co-production

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.